Onze Boerderij | Kalkoen (2024)

Onze Boerderij | Kalkoen (1)

Onze Boerderij | Kalkoen (2)

Broer en zus

Op deboerderij, genaamd 'Flavours of the Farm', werken Geert enIndy samen om een bloeiend bedrijf te runnen. Geert is de boer en focust zich voornamelijk op hetwelzijnvan dedieren, terwijl Indyverantwoordelijk is voor de marketing en het beheren van de webshop.

Geert zorgt gedurende het hele jaar voor de dieren op de boerderij van Flavours of the Farm, zodat ze in optimale gezondheid verkeren. Hij geeft ze ruime leefruimtes, voorziet ze van voedzaam voedsel en creëert een omgeving waarin ze kunnen gedijen.

Indy zorgt ervoor dat de producten van Flavours of the Farm de aandacht krijgen die ze verdienen. Ze beheert de webshop waar klanten gemakkelijk hunproducten kunnen bestellen, terwijl zeook verhalen deelt vandeboerderij en de toewijding aan dierenwelzijn op hun sociale media kanalen.

Familietraditie

Op de boerderij van Flavours of the Farm komt de passievoor kalkoenen voort uit een lange familietraditie. Zowel onze vader als onze opa waren actief in de kalkoenwereld, waardoorkalkoenen al generaties lang in onze familie voorkomen.

Onze opa deelde zijn kennis en ervaring met onze vader, die op zijn beurtons nog voortdurend helpt met de juiste keuzes maken.

De wijsheid en expertise van onze vader en opa vormen een onschatbare bron van inspiratie voor ons werk op de boerderij. We hebben veel van hen geleerd over het boerderijleven en het creëren van een optimale omgeving voor onze dieren.

Met elke generatie hebben we onze kennis en inzichten uitgebreid, waarbij telkensnieuwe technieken en benaderingen ontstaan. Uiteindelijk creëren we onze eigen unieke aanpak, gebaseerd op ervaring en moderne inzichten in dierenwelzijn en duurzaamheid.

Het is een eer om de traditie voort te zetten en ervoor te zorgen dat onzekalkoenen met dezelfde passie en toewijding worden grootgebracht zoals onze vader en opa dat deden.

Onze Boerderij | Kalkoen (3)

KellyBronze

KellyBronze is een specifiek ras van kalkoenen dat bekend staat om zijn uitzonderlijke kwaliteit en smaak. Deze kalkoenen worden op de boerderij van Flavours of the Farm met grote zorg en toewijding grootgebracht.

Zie onderstaande tekst voor meer informatie.

Bestel hier de KellyBronze

HeiHoen

Sinds februari 2021 introduceren wij ons vernieuwende concept: de HeiHoen. Deze langzaamgroeiende kippensoort geniet bij ons van volledige vrijheid in de natuur. Ons onderscheidende kenmerk is onze unieke slachtmethode, geïnspireerd door de befaamde 'KellyBronze' kalkoen. Onze kippen worden drooggeslacht en vervolgens 14 dagen gerijpt.

Dankzij deze methode en de vrijheid die de kippen ervaren, garanderen wij een uitzonderlijke smaakbeleving van ons hoogwaardige vlees.

Bestel hier de HeiHoen

Landvarken

Onze boerderij houdt niet alleen kalkoenen en kippen, maar ook een kruising van Duroc en het Deens Landvarken in een vrije natuurlijke omgeving. Dit zorgt voor smakelijk vlees en gezonde dieren die zich aan verschillende omstandigheden kunnen aanpassen.

Bestel hier het Landvarken

Hereford

We zijn gestart met de aankoop van een Hereford-koe met als doel om deze te kruisen met een Parthenois-stier, om zo de gunstige eigenschappen van beide rassen te combineren. Op dit moment hebben we 8 runderen op onze boerderij lopen, waarvan sommige uiteindelijk bestemd zijn voor de slacht. We zijn erg benieuwd naar het resultaat van het vlees dat deze kruising zal opleveren.

Op dit moment is het rundvlees nog niet te bestellen. Volg onze Social Media kanalen voor meer informatie wanneer beschikbaar.

KellyBronze kalkoenen worden beschouwd als de Rolls-Royce onder de kalkoenrassen. Het vlees van deze kalkoenen staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit en is een begrip in de kalkoenwereld. In 2011 werden ze zelfs als eerste kalkoenras bekroond met drie gouden sterren tijdens de Great Taste Award. Oorspronkelijk afkomstig uit Danbury, Engeland, worden de kalkoenen sinds 2021 gekweekt op Nederlandse bodem door Flavours of the Farm. Te midden van het Limburgse landschap groeien de kalkoenen op een natuurlijke manier op. Op 5 weken leeftijd mogen ze voor het eerst naar buiten en vervolgens scharrelen ze 5maanden rond tussen struiken en hoog gras. De kalkoenen hebben voldoende ruimte en frisse lucht om te bewegen. Dankzij deze combinatie en een speciale slachtmethode kunnen we een ultieme smaakervaring garanderen. De kalkoenen worden drooggeslacht en vervolgens minimaal 14 dagen gerijpt. Voor Thanksgiving en Kerst bezorgt kalkoen.nl zelfs verse kalkoen door heel Nederland.

Traditionele slachtmethode

Wat de KellyBronze kalkoenen uniek maakt, is het droog plukken en ophangen met de hand, volgens de traditionele methode die al 100 jaar wordt gebruikt. Hierdoor komt de smaak volledig tot zijn recht. Omdat de kalkoenen niet in contact komen met water, wordt de houdbaarheid verlengd en ontstaat er een droge rijping. De kalkoenen worden minimaal 14 dagen gedroogd en opgehangen, wat leidt tot enzymveranderingen. Hierdoor wordt het bindweefsel in de spieren afgebroken en is het vlees heerlijk mals. Het ophangen zorgt wel voor een gewichtsverlies van 3%, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de enorme winst in smaak en textuur.

Met respect voor de natuur en het dier

Kelly Bronze kalkoenen worden op een natuurlijke en diervriendelijke manier gekweekt. In tegenstelling tot andere rassen die het hele jaar door intensief worden geproduceerd, volgen wij de natuurlijke broedtijd. Onze kalkoenen leggen eieren wanneer ze dat normaal gesproken in het voorjaar zouden doen. De vogels broeden gedurende 10 weken, wat resulteert in dubbele kosten in vergelijking met commerciële kalkoenen.

Bovendien worden onze kalkoenen op natuurlijke wijze grootgebracht. Ze hebben een halve hectare ter beschikking waarin ze vrij kunnen scharrelen in bossen, boomgaarden en struiken. We hanteren een bezettingsdichtheid van 500 vogels per halve hectare, in tegenstelling tot de ongeveer 16.000 vogels per halve hectare in commerciële kalkoenstallen.

Naast het scharrelen krijgen onze kalkoenen uitsluitend natuurlijke voeding op basis van graan. Voor elke kilo die ze aankomen, hebben de vogels 30% meer voer gegeten dan moderne commerciële kalkoenen. Deze diervriendelijke manier van kweken heeft een positieve invloed op de smaak.

De geschiedenis van KellyBronze®

In 1950 vond er een grote verandering plaats in de kalkoenindustrie toen kalkoenhouders overschakelden van het bronzen ras naar het witte ras. Het witte ras was destijds populairder omdat de geplukte huid van een witte kalkoen er mooier uitzag dan die van een bronzen kalkoen. De donkere veerstoppels waren na het plukken van de veren niet zichtbaar.

In de jaren '70 had Derek Kelly, vader van Paul Kelly, een kalkoenboerderij met alleen maar witte kalkoenen, net als de meeste anderen in de branche. Helaas hadden kleine boerderijen geen invloed op de prijs in vergelijking met grote industriële boerderijen, wat leidde tot armoede.

Derek Kelly besloot het roer om te gooien en had een duidelijk doel voor ogen: terug naar de oorsprong, hoge kwaliteit en betere leefomstandigheden voor de dieren. De kalkoenen moesten op een wilde manier opgroeien! Daarnaast wilde hij zich onderscheiden van andere boeren door bronzen kalkoenen te houden, zoals ze in Amerika bekend zijn. Deze kalkoenen hebben een bronskleurig randje op hun donkere veren, vandaar de naam KellyBronze.

Familie Kelly

De familie Kelly reisde door heel Engeland om bronzen kalkoenen te verzamelen. Het ras was destijds bijna uitgestorven en er waren nog maar enkele hobbyboeren die deze dieren hielden. Uiteindelijk slaagden ze erin om 350 bronzen kalkoenen te verzamelen en met een fokprogramma werd Kelly Bronze een feit.

Ze kozen voor een diervriendelijke aanpak, waarbij de dieren alle ruimte kregen, hoogwaardig voer en pas op 24 weken leeftijd werden geslacht. Hierdoor hadden ze enkele weken extra om te groeien, terwijl de meeste soortgenoten al met 16 weken werden geslacht.

Niet meteen een doorslaand succes

In het begin was het ras niet direct succesvol vanwege het uiterlijk van de bronzen kalkoenen. Door de donkere veren bleven er na het plukken donkere stoppeltjes achter op de huid, wat visueel niet aantrekkelijk was. Gelukkig compenseerde de uitstekende smaak dit volledig!

Het ras werd populair na het bezoek van de beroemde Delia Smith in 1989. KellyBronze werd de kalkoen voor haar nieuwe boek 'Delia's Christmas'. Hierdoor ontvingen veel slagerijen en poeliers verzoeken voor KellyBronze kalkoenen.

Onze Boerderij | Kalkoen (8)Onze Boerderij | Kalkoen (9)Onze Boerderij | Kalkoen (10)Onze Boerderij | Kalkoen (11)

Onze Boerderij | Kalkoen (12)Onze Boerderij | Kalkoen (13)Onze Boerderij | Kalkoen (14)

Onze Boerderij | Kalkoen (15)Onze Boerderij | Kalkoen (16)Onze Boerderij | Kalkoen (17)Onze Boerderij | Kalkoen (18)

Er moet een adres worden opgegeven om een kaart in te sluiten

Onze Boerderij | Kalkoen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated:

Views: 5257

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.